Hallitus

Sukuseuran hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Jäseniä valittaessa pyritään mahdollisimman laajaan suvun eri haarojen mukanaoloon. Tämän lisäksi olisi hyvä jos hallitus edustaisi laajaa ikäjakaumaa jotta seuran toiminnassa tulisi eri sukupolvien tarpeet huomioiduksi. Luonnollisesti myös molempien sukupuolten tasapuolinen edustus on tarpeellista.

Ensimmäinen halltuskokoonpano on syntynyt työryhmästä joka valmisteli seuran perustamisen. Jatkossa on pyrittävä riittävään vaihtuvuuteen jäsenistössä.

Nähdäksesi tämän sivun kaiken sisällön sinun täytyy rekisteröityä ensin sukumme jäseneksi ja kirjautua sisään saamillasi tunnuksilla.

Jos sinulla on jotain muuta kysyttävää sukuumme liittyen, tee se ystävällisesti sähköpostitse.